Metoda PNF – na czym polega i w jakich dolegliwościach jest skuteczna?

Pod pojęciem PNF kryje się metoda rehabilitacji stosowana głównie u pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-mięśniowego i nerwowego. Jej zadaniem jest takie oddziaływanie na ciało pacjenta, aby ułatwić mu wykonywanie zaburzonych w skutek choroby lub urazu czynności. Metoda PNF opiera się na konkretnej filozofii i zasadach działania oraz postrzega pacjenta w sposób całościowy wykorzystując zdrowe i silne obszary jego ciała do usprawnienia miejsc zaburzonych.

Metoda PNF – na czym polega i jaki jest jej cel?

Metoda PNF, czyli Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe jest metodą, której głównym celem jest przywrócenie fizjologicznych wzorców ruchowych, które zostały ograniczone poprzez doznany uraz lub przewlekłą chorobę. Przeprowadzana jest przez niektóre ośrodki rehabilitacyjne w naszym kraju. Metoda PNF w Orto Reha Sport Kraków opiera się na postrzeganiu pacjenta w sposób całościowy i wykorzystaniu w procesie przywracania sprawności ruchowej zdrowych regionów jego ciała. Jej stosowanie jest przyjazne dla pacjenta, a sama terapia bezbolesna i ukierunkowana na poprawę funkcji motorycznych. Bardzo istotnym jej elementem jest ścisła współpraca między pacjentem a fizjoterapeutą.

Przed podjęciem terapii pacjent sam powinien określić cel, do którego realizacji będzie dążył przy współpracy z terapeutą. W gestii specjalisty leży natomiast opracowanie planu ćwiczeń i całego programu leczenia tak, aby osiągnięcie celu stało się w pełni realne. W trakcie ćwiczeń pacjent otrzymuje jasne komendy, na podstawie których powinien wykonywać poszczególne czynności. Terapeuta czuwa nad poprawnością ćwiczeń, a w razie potrzeby koryguje je przybliżając pacjenta do osiągnięcia pozytywnych rezultatów terapii metodą PNF. Ścisła współpraca między fizjoterapeutą a pacjentem stanowi dodatkową motywację do działania oraz pozwalają szybciej osiągnąć założony cel.

Metoda PNF – na czym polega i w jakich dolegliwościach jest skuteczna?

Metoda PNF w Orto Reha Sport Kraków – do kogo jest skierowana i jak przebiega?

Terapia PNF jest skierowana głownie do osób z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. Z jej zalet skorzystają więc osoby po urazach kości, stawów i tkanek miękkich, po wszczepieniu endoprotez, kontuzjach sportowych oraz amputacjach. Jej zastosowanie jest polecane również dla ludzi posiadających wady postawy, w tym skoliozę, deformację klatki piersiowej i stóp oraz po przebytych urazach kręgosłupa. Metoda PNF jest bardzo często stosowana także u pacjentów cierpiących na choroby układu nerwowo-mięśniowego takich, jak dystrofie, zmiany zapalne mięśni, zespoły bólowe, dyskopatie oraz hipermobilność.

W praktyce metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków zawsze rozpoczyna się od rozmowy z pacjentem, podczas której terapeuta zapoznaje się z historią choroby oraz ocenia możliwości ruchowe chorego w odniesieniu do ich prawidłowego, fizjologicznego przebiegu. Pacjent powinien precyzyjnie określić cel, do jakiego będzie dążył oraz zgłosić funkcję ruchową, której wykonywanie chce osiągnąć lub usprawnić za pomocą terapii. Fizjoterapeuta na podstawie wywiadu i zapoznania się ze stanem pacjenta dobiera odpowiedni program terapii, który pozwoli usprawnić jego codzienne funkcjonowanie.