Profesjonalny robot naprawia uszkodzone rury poprzez umieszczenie w nich krótkich przewodów rurowych. Niezbędne prace odbywają się pod kontrolą nowoczesnej kamery. 

Z jakich materiałów mogą być wykonane rękawy CIPP?

Do wykonania rękawów CIPP można zastosować żywicę poliestrową lub winyloestrową. Blejkan.pl zwraca uwagę, że CIPP może być wzmocnione włókniną polimerową lub włóknem szklanym ECR. Producenci coraz częściej łączą wspomniane włókna. 

 Na czym polega utwardzanie CIPP parą wodną?

Jakie urządzenia są wykorzystywane do instalacji CIPP?

Do instalacji wykładziny rurowej wykorzystywany jest przede wszystkim samochód ciśnieniowy. Za pomocą tego urządzenia możemy dokładnie wyczyścić kanały. Do instalacji stosuje się też wytwornicę pary i  urządzenie do precyzyjnej kalibracji kanałów. Specjaliści używają również urządzenia do prób, a także wciągarki, pomp i węży. Oprócz tego przyda im się zdalnie sterowana kamera. Za jej pomocą przeprowadzają się inspekcję kanałów. Natomiast do frezowania wnętrza kanałów wykorzystują specjalne zdalnie sterowane urządzenie.

Jak ocenia się stan techniczny kanałów?

Przed przeprowadzeniem renowacji, fachowcy dokładnie wyczyszczą kanał nowoczesną metodą hydrodynamiczną. Do czyszczenia wykorzystują specjalne urządzenie. Później dokonują wnikliwej inspekcji przy pomocy zdalnie sterowanej kamery. Dokładnie analizują film video. Na tej podstawie sporządzają raport komputerowy. Podają w nim wszystkie szczegóły związane ze stanem technicznym kanału. Na podstawie otrzymanych danych przyporządkowują kanał do określonych kategorii. Pod uwagę biorą jego stan techniczny.

Wybór sposobu naprawy

Wybierając technikę renowacji rury, pod uwagę bierze się jej aktualny stan techniczny i stopień uszkodzenia albo zniszczenia. Specjaliści najpierw oceniają stan techniczny kanału. Następnie przechodzą do kolejnych etapów. Analizują dane geodezyjne. Sprawdzają aktualną wysokość wód gruntowych w stosunku do posadowienia rury. Weryfikują stopień obciążenia ruchem kołowym. Pod uwagę biorą też inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wybór właściwości wykładziny. Właśnie na tej podstawie wybierają właściwą rurę CIPP. Projekt sprawdza też, jaką grubość powinna mieć wykładzina. 

 Na czym polega utwardzanie CIPP parą wodną?

Kolejne etapy renowacji rur

Następnie rurę nasącza się żywicą w określonych warunkach. Największą popularnością cieszy się żywica epoksydowa, poliestrowa, winyloestrowa i silikatowa. Podczas nasączania przewodu rurowego wykorzystuje się podciśnienie. Przechowuje się go w chłodniach, w których panuje określona temperatura. Z miejsca składowania przewody rurowe dostarczane są na budowę. Zwykle transportuje się je w skrzyniach lub kontenerach, zapewniających utrzymanie właściwej temperatury dla danego rodzaju żywicy.

Teraz nadszedł etap instalacji. Powinna być wykonana przez doświadczonych i dobrze wykwalifikowanych fachowców. Wtedy mamy pewność, że cały proces zostanie wykonany z normą ISO 9001. 

Po wykonaniu instalacji i otwarciu przyłączy, specjaliści przeprowadzają rzetelną inspekcję TV odbiorowa. Film zapisywany jest na płycie DVD lub innym nośniku pamięci. Oprócz filmu przygotowywany jest skrupulatny raport z inspekcji.